Enllaços

Cercador de jurisprudència gratuït del Consell General del Poder Judicial. Una eina molt útil per juristes i curiosos del dret.
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp

Cercador de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, i enllaç a la pàgina del mateix Tribunal Constitucional.
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es-ES/Busqueda/Index

Normativa en format electrònic, actualitzada, gratuïta i amb la garantia de procedència oficial.
http://www.boe.es/legislacion/codigos

Enllaç al Tribunal Europeu de Drets Humans. En ell trobareu informació del propi TEDH i la seva jurisprudència.
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

La informació de l’òrgan de Govern del Poder Judicial a la seva pròpia web:
http://www.poderjudicial.es

L’estat dels projectes legislatius i la informació dels mateixos la trobareu a la web del Ministeri de Justícia:
http://www.justicia.es

Dins de l’àmbit competencial català, la web del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

La Fiscalia General de l’Estat té el seu propi espai web on podreu trobar la seva actualitat i, principalment, Circulars, Consultes i Instruccions sobre els seus criteris d’actuació.
http://www.fiscal.es

Enllaç l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat.
http://www.boe.es

L’actualitat de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Mataró.
http://www.icamat.org

Consell dels Il.lustres Col.legis d'Advocats de Catalunya, órgan que representa l’advocacia catalana i els seus 14 col.legis professionals.
http://www.cicac.org

Portal del Consejo General de la Abogacia Española i dels serveis digitals que ofereix. Espai de gran utilitat per a lletrats.
http://www.redabogacia.org

Albert González i Jiménez, advocat · 2021, tots els drets reservats. Full de reclamacions.